VISIÓ

Ser promotors d'un ampli ventall de serveis necessaris adreçats a la prevenció davant el patiment des que la persona i la seva família reben un diagnòstic d'una malaltia greu i en procés avançat, beneficiants-se de i adaptant les cures i l'acompanyament al llarg de tot el procés de final de vida.

Ser referents en el canvi social per a l'acceptació de les llars hospice com a segell de qualitat en el tracte a les persones en el procés de final de vida, a fi d'integrar Catalunya en el mapa internacional del moviment Hospice

gira-sol